W dniu 10 października 2018 r. kadra, pracownicy, podchorążowie i studenci cywilni oddali łącznie 27, 9 l krwi! Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wspólnie z Klubem Uczelnianym Lotniczej Akademii Wojskowej przeprowadzi następną akcję honorowego krwiodawstwa już 23 października 2018 r., na którą serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do Klubu Uczelnianego w środy na rozgrywki szachowe. Zajęcia prowadzi ppłk rez. Witold SARNOWSKI. 

W dniu 29 września 2018 r. tydzień po unitarce, podchorążowie pierwszego rocznika mieli okazję uczestniczyć w spektaklu teatralnym Teatru Komedia w Warszawie.  

W dniach 27.08. – 07.09.2018r. podchorążowie pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych uczestniczyli w podróży studyjnej do wybranych Jednostek Wojskowych z różnych rodzajów Sił Zbrojnych. Celem podróży studyjnej było zapoznanie podchorążych z przeznaczeniem, zadaniami, strukturą organizacyjną oraz szkoleniem i głównym uzbrojeniem poszczególnych Jednostek Wojskowych.

15 września 2018 r. nowo wcieleni kandydaci na żołnierzy zawodowych, zakwalifikowani na I rok studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie