Ruszył nabór do "Szkoły Orląt" - kliknij podkreślenie.

15 czerwca 2018 r. uroczystą mszą w Kościele Garnizonowym w Dęblinie rozpoczęły się obchody święta "Szkoły Orląt". Podczas mszy wystąpił Zespół Wokalno Instrumentalny z Klubu Uczelnianego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

...tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. W akcji krwiodawstwa, która odbyła się 12 czerwca 2018 r. w Klubie Uczelnianym WSOSP organizowanej we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina oddano ponad 18 litrów krwi. Dziękujemy!

Na zaproszenie Komendanta Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych płk. Pawła Chabielskiego, z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, w dniu 27 maja 2018 r. w Kielcach, wystąpił Zespół Wokalno-Instrumentalny z Klubu Uczelnianego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

....w dowód szacunku i uznania za aktywny udział w realizacji wzniosłej i humanitarnej idei honorowego krwiodawstwa oraz postawę pełną poświęcenia na rzecz ratowania drugiego człowieka...