....w dowód szacunku i uznania za aktywny udział w realizacji wzniosłej i humanitarnej idei honorowego krwiodawstwa oraz postawę pełną poświęcenia na rzecz ratowania drugiego człowieka...

W dniu 20 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbywał się Festiwal Biegowy im. Jana Pawła II. Przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych brali w nim aktywny udział. Występem Zespołu Reprezentacyjnego z Klubu Uczelnianego WSOSP  uświetniona została msza św. w kazimierskiej Farze zaś podchorążowie w mundurach historycznych trzymali posterunek przy pomniku Jana Pawła II, gdzie zostały złożone kwiaty przez włodarzy miasta.

11 maja 2018 r. w Rabka-Zdrój odbywał się I Patriotyczny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. W konkursie wystąpili soliści z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, a gościem specjalnym był Zespół Wokalno-Instrumentalny z Klubu Uczelnianego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina.

Pod koniec kwietnia, grupa podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych miała okazję obejrzenia musicalu pt. "Piloci", wystawianego w Teatrze Muzycznym Roma, w Warszawie.

Podczas tegorocznych Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego w Krakowie, reprezentanci Klubu Uczelnianego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wystąpili w dwóch kategoriach.