Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju uprzejmie informujemy, że kursy systemu doskonalenia zawodowego realizowane są godnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP na 2020 r. oraz wprowadzanymi do niego bieżących zmian (na wniosek gestora kursu).

Kursy systemu doskonalenia zawodowego - w czasie epidemii (od miesiąca czerwca bieżącego roku do odwołania), realizowane będą w formie zdalnej, stacjonarno-zdalnej oraz stacjonarnej.

Odpowiednie informacje w przedmiotowym zakresie określane będą w wykazach kwalifikacyjnych DK MON.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 261 517 499.

Biorąc powyższe pod uwagę, uprasza się wszystkich zakwalifikowanych żołnierzy (osoby) na kursy i studia, aby w przypadku realizacji form zdalnych nie stawili się do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz zastosowali się do poniższej instrukcji, dotyczącej zdalnego pobierania nauki:

 

Instrukcja dla słuchaczy kursów systemu doskonalenia zawodowego dotycząca kont e-mailowych w domenie @law.edu.plpdf

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 524), zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Sześciomiesięcznego Szkolenia Wojskowego Kandydatów na Oficerów z dniem 6 kwietnia 2020 roku - do odwołania, obywać się będą w formie zdalnej.