18 grudnia 2018 r. podchorążowie LAW wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami z sekcji profilaktyki społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Rykach.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat przepisów ruchu drogowego oraz skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, czy środków psychoaktywnych.

Kadra batalionu szkolnego Lotniczej Akademii Wojskowej kładzie szczególny nacisk na kształtowanie właściwych nawyków bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Organizuje instruktaże oraz spotkania profilaktyczne, na których policjanci przedstawiają nie tylko statystyki zdarzeń drogowych, ale także obowiązujący stan prawny dotyczący stosowania i interpretowania przepisów ruchu drogowego.