Kadra oraz podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerski Sił Powietrznych podziwiali koncert w Filharmonii Lubelskiej – „Gdybym był bogaczem". Jest to gala najpiękniejszych arii operetkowych i operowych – wykonana przez artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu w Odessie.

04 kwietnia 2018 r. kadra Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odbyła Szkolenie Strzeleckie na strzelnicy Garnizonowej w Dęblinie.

28 marca w obecności kadry kierowniczej i naukowo-dydaktycznej odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom wojskowych studiów pierwszego stopnia. Uroczystości przewodniczył Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

W niedzielę 25 marca, w samo południe, odbyła się uroczysta zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem podchorążych pierwszego roku Szkoły Orląt. To pierwsza uroczysta zmiana w roku setnej rocznicy jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.

29 listopada - w rocznicę wybuchu powstania listopadowego - na dziedzińcu Belwederu, Rektor-Komendant WSOSP, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wraz z podchorążymi Szkoły Orląt, uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Podchorążego. Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP odczytała list Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników wydarzenia.