fbpx

Rekrutacja Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 31.10.2019 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy na studia możliwe będą w  II semestrze roku akadem. 2019/2020, zaś na praktyki zagraniczne w I i II semestrze roku akadem. 2019/2020.
Praktyki zagraniczne dostępne są również dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Dodatkowa Rekrutacja do programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 04.06.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych oraz przyszłych absolwentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ nastudia zagraniczne w I sem. roku akademickiego 2019/2020 i napraktyki zagraniczne w okresie letnim roku akademickiego 2018/2019 lub I sem. i II sem. roku akademickiego 2019/2020.

Dodatkowa Rekrutacja do programu Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ LAW informuje, iż w dniu 06.03.2019 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.  Wyjazdy na studia możliwe będą w I semestrze roku akademickiego 2019/2020.