Płk Zbigniew Krzyszczuk został nowym Szefem Pionu Ogólnego Lotniczej Akademii Wojskowej.

Lotnicza Akademia Wojskowa w trudnym okresie pandemii wirusa Covid-19 zaproponowała udzielenie wsparcia informatycznego dęblińskiemu Ogólnokształcącemu Liceum Lotniczemu (OLL) im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zakresie wykorzystania platformy edukacyjnej IKAR do zdalnego nauczania.

„Ramię w Ramię” to akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową i 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej przy wsparciu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W wydarzeniu, które odbyło się 25 marca na terenie Akademii wzięło udział 69 osób, a zebrano 32,05l krwi.

Informacja dla słuchaczy kursów

Szanowni Państwo

W dniu 25 marca 2020 r. odbędzie się w Lotniczej Akademii Wojskowej akcja krwiodawstwa "RAMIĘ W RAMIĘ" organizowana we współpracy z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.