Dziękujemy Wam dziś za Waszą postawę. Zgłaszając się do służby daliście wyraz swojego patriotyzmu! Nie jest to łatwa droga, tym większy szacunek oddajemy dziś Waszej ofierze (…) - powiedział Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk podczas uroczystej przysięgi, na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.

W piątek, 3 lutego, 179 żołnierzy służby przygotowawczej, w tym 19 podchorążych WSOSP, wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Za nimi pierwszy miesiąc szkolenia, podczas którego zgłębiali podstawy żołnierskiego rzemiosła – musztry i regulaminów.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli dowódcy jednostek wojskowych garnizonu, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych miasta, seniorzy lotnictwa, przyjaciele i sympatycy "Szkoły Orląt", duchowieństwo wojskowe oraz rodziny i przyjaciele składających przysięgę żołnierzy.

Witam w miejscu wyjątkowym dla Polskiego Lotnictwa na placu u stóp Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. To wyjątkowe i szczególne miejsce dla każdego żołnierza w stalowym mundurze, bo to tutaj, od ponad 90 lat wykuwane są kadry Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystko co ważne dla lotnictwa zaczyna się właśnie tu, w dęblińskiej "Szkole Orląt". Od dziś, mam nadzieję, to miejsce będzie szczególne i dla Was – przywitał żołnierzy generał Krawczyk.

W swoim wystąpieniu Rektor-Komendant WSOSP podziękował wszystkim tym, którzy zdecydowali się podjąć wysiłek obrony ojczyzny, podkreślił wyjątkową rolę żołnierzy służby przygotowawczej, będących w stałej gotowości, by nieść pomoc społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach militarnych:

Stoją przed nami wyjątkowi żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, To szczególna formacja o szczególnych zadaniach. Na pewno nikt nie może mieć wątpliwości, że potrzebujemy takich żołnierzy. Potrzebujemy Was! – akcentował generał Krawczyk.

Generał wyraził również nadzieję, że zaangażowanie i nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwolą nowo zaprzysiężonym podchorążym i elewom na spełnienie marzeń o armii zawodowej w przyszłości. Gratulując im wytrwałości i determinacji życzył wszystkim zapału na dalszym etapie szkolenia a ich bliskim i opiekunom złożył szczególne wyrazy uznania i podziękowania:

Nie byłoby ich tutaj, gotowych służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić, nie byłoby ich tutaj - bez Was. Bez Waszej miłości, bez Waszego wychowania drodzy Rodzice, bez Waszej obecności przy nich drodzy Współmałżonkowie. Bez Waszej ofiary, bo to Wy pozwoliliście im przyjść tutaj i poświęcić się niełatwej drodze służby wojskowej. Dziękuję Wam za to drogie Rodziny!

Zaszczytu przysięgi na sztandar dostąpili: szeregowy podchorąży Bartosz Siuta, szeregowy podchorąży Michał Piotrowski, szeregowy elew Wojciech Kowalczyk oraz szeregowy elew Marcin Truszkowski.

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w szkoleniu i dyscypli-nie generał Krawczyk, wyróżnił listem gratulacyjnym 4. szeregowych podchorążych WSOSP: Martę Rzymyszkiewicz, Bartosza Siutę, Łukasza Kupca, i Marcina Łukasiaka.

Błogosławieństwa ślubującym ojczyźnie udzielił ks. Marcin Czeropski z parafii wojskowej w Dęblinie a szeregowa elew Ewelina Foral podziękowała przełożonym, w imieniu wszystkich żołnierzy służby przygotowawczej, za trud wniesiony w przekazanie im wiedzy praktycznej i teoretycznej.

zdjęcia: st.kpr. pchor. Marcin Cydejko, mjr Agnieszka Kossowska