Wyjątkowa oferta edukacyjna a także promocja zasobów ludzkich i technicznych to propozycje jakie "Szkoła Orląt" skierowała do gimnazjalistów, maturzystów i ich nauczycieli podczas trwających od 7 lutego br. w Rzeszowie Podkarpackich Targów Edukacyjnych EduSalon.

Kadra naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, od początku tego roku, położyła duży nacisk na implementację swojej oferty edukacyjnej podczas spotkań z młodzieżą szkół średnich a także wśród szerokiej opinii publicznej.

Rzeszowskie hale wpisały się już na stałe w kalendarz wiodących imprez edukacyjno-wystawienniczych w kraju, głównie dlatego, że stały się niepowtarzalnym miejscem wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk pomiędzy przedstawicielami świata nauki. W tym roku, w rzeszowskich targach udział wzięło blisko 100 wystawców a wśród zarówno publicznych jak i prywatnych uczelni wyższych z całej Polski swoją ofertę pokazały także instytucje dydaktyczne, działające w różnych obszarach edukacyjnych. Na projekt EduSalonu składały się: spotkania i warsztaty naukowe, pokazy i interaktywne prezentacje umożliwiające dotarcie do jak najszerszego grona uczestników. Towarzyszyły im także warsztaty z chemii, kryminalistyki, dziennikarstwa, coachingu i udzielania pierwszej pomocy. Z uwagi na to, że EduSalon zbiegł się z rozpoczynającą się za kilka tygodni kwalifikacją wojskową, podchorążowie WSOSP wraz z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie chętnie odpowiadali zainteresowanym na pytania i wątpliwości dotyczące kandydackiej służby wojskowej.

Na targach zaprezentowały się także uczelnie z zagranicy, między innymi z Anglii, Danii, Holandii, Łotwy i Szwecji a bogata oferta edukacyjna i promocyjna targów sprawiła, że przez dwa dni odwiedziło je ponad 15 tys. osób!
WSOSP reprezentowali Prorektor ds. kształcenia i studenckich płk nawig. dr Grzegorz Rosłan, Adam Bierzyński z Biura Promocji i Rekrutacji oraz podchorążowie: st. kpr. pchor. Radosław Bartosiewicz, kpr. pchor. Michał Kościecha i szer. pchor. Bogusz Kukla.

W ramach promocji uczelni studenci WSOSP złożyli także wizytę w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

tekst i zdjęcia Adam Bierzyński