19 lipca br. Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk oraz Dyrektor Generalny IPN Magdalena Głowa podpisali umowę o współpracy pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową a Skarbem Państwa – Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Umowa określa obszar i zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie wspólnego wydania albumu pt.: „Wydział Lotnictwa Dęblińskiej Szkoły Orląt w stulecie Lotnictwa Wojskowego”.