W Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w dniach 22-27 września br. odbyła się wizyta studentów zagranicznych europejskich uczelni wojskowych, którzy wzięli udział w kursie „Civil – Military Cooperation in Aviation Safety” w ramach programu EMILYO tzw. Military Erasmus.

Kurs został zorganizowany przez LAW i odbył się w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki (WBNiL). Uczestników przywitał Prorektor ds. wojskowych płk. pil dr inż. Krzysztof Cur, Dziekan WBNiL płk rez. dr hab. Adam Radomyski, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich WBNiL ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski, wykładowca WBNiL mjr mgr inż. Beata Osiak oraz pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej (kpt. Grzegorz Buśko, mgr Małgorzata Bernat, mgr Ilona Skoczewska). W wydarzeniu wzięło udział 13 studentów wojskowych z Rumunii, Grecji, Estonii oraz podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej.

Kadeci odbyli łącznie 50 godzin zajęć - łącznie z self-study, za co uzyskali 2 punkty ECTS (ang. European Credit Transfer System).

W ramach pobytu uczestnicy kursu mieli również możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną i szkoleniową LAW oraz procesem szkolenia w Szkole Orląt. Wzięli również udział w  wydarzeniach kulturalnych związanych z naszym regionem oraz zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz pamiątkowe upominki.