W dniach 08.09.–12.09.2019 r. odbył się 67. Międzynarodowy Kongres Medycyny Lotniczej i Kosmicznej (the 67th International Congress of Aviation and Space Medicine) w Debreczynie na Węgrzech. W konferencji uczestniczyła delegacja Lotniczej Akademii Wojskowej.

Podchorążowie z koła naukowego Psychofizycznego Przygotowania do Lotów w składzie: kpr. pchor. Krystian WIĘCŁAWSKI i szer. pchor. Piotr PILACZYŃSKI wraz z opiekunem dr hab. Zbigniewem WOCHYŃSKIM zaprezentowali trzy prace naukowo-badawcze autorstwa:

  1. Zbigniew Wochyński, Piotr Krawczyk, Krzysztof Cur, Zdzisław Kobos. An assessment of physical fitness in cadet pilots before and after the implementation of a programme preparing for flights.”
  2. Zbigniew Wochyński, Piotr Pilaczyński, Krystian Więcławski.Influence of the annual training process of cadet pilots on general and targeted physical fitness.”
  3. Zdzisław Kobos, Rafał Wójcik, Zbigniew Wochyński. „Demand for social stimulation versus self-esteem within the students of the aviation university.”

Należy podkreślić, że powyższe prace wzbudziły ogromne zainteresowanie naukowców zagranicznych z zakresu przygotowania  psychofizycznego pilotów do lotów. Delegacja miała również okazję do poznania wielu przedstawicieli i pionierów z dziedziny medycyny lotniczej i kosmicznej.