10 października br. Lotniczą Akademię Wojskowa odwiedzili przedstawiciele 11 Dywizji Kawalerii Pancernej na czele z Dowódcą gen. dyw. Stanisławem Czosnkiem oraz Zastępcą Dowódcy Szefa Sztabu gen. bryg. Dariuszem Parylakiem. Celem wizyty było zapoznanie delegacji z procesem szkolenia podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej oraz bazą szkoleniową.

Po oficjalnym powitaniu przez Prorektora ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura delegacja rozpoczęła zwiedzanie Uczelni. Zaprezentowano specjalistyczne ośrodki szkolenia oraz urządzenia symulacji lotu. Goście zapoznali się z ogromnym potencjałem szkolenia na symulatorach najnowszej generacji.

Zademonstrowano także specyfikę treningu przyszłych pilotów zwiększającą odporność zmysłu równowagi na zakłócenia orientacji przestrzennej w locie poprzez ćwiczenia na lotniczo-gimnastycznych przyrządach specjalnych.

Kolejnym punktem programu była wizyta w hangarze Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, gdzie zaprezentowano nowoczesną flotę powietrzną Uczelni, omówiono również plany jej dalszego rozwoju.