Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozdrawiam wszystkich Pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej, serdecznie dziękuję Państwu za codzienną pracę na rzecz naszej Uczelni.

Szczególne słowa uznania kieruję do nauczycieli akademickich. Dziękuję Wam za wysiłek wkładany w kształcenie kolejnych pokoleń podchorążych oraz studentów cywilnych – adeptów lotnictwa, życzę wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.
Wszystkim pracownikom Lotniczej Akademii Wojskowej składam życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia wszelkich planów, powodzenia w życiu osobistym oraz zadowolenia ze studentów.

                                                                                                                                                                                                              Rektor – Komendant
                                                                                                                                                                                     gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK