14 listopada Lotniczą Akademię Wojskową odwiedził Szef Sztabu przy Prezydencie Senegalu gen. Birame Diop. Celem wizyty było przedstawienie procesu kształcenia podchorążych LAW, bazy szkoleniowej, infrastruktury, perspektyw rozwoju oraz zaplecza edukacyjnego.

Delegację oficjalnie powitał Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr. Piotr Krawczyk, natomiast o "Szkole Orląt" opowiedział Dziekan Wydziału Lotnictwa ppłk. dr inż. Robert Czapla. Zaprezentowano również sposób funkcjonowania LAW oraz specjalistyczne ośrodki szkolenia.

Wizyta zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej.