Władze Uczelni wraz z kadrą i pracownikami Lotniczej Akademii Wojskowej 30 stycznia br. uroczyście pożegnali płk. pil. Artura Kałko, płk. Mariusza Gałęziowskiego, ppłk. Daniela Kujawę oraz  ppłk. Dariusza Brożka, którzy zakończyli zawodową służbę wojskową.

Rektor–Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk podziękował żołnierzom za służbę na rzecz Lotniczej Akademii Wojskowej oraz wielokrotnie podkreślał osiągnięcia i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.

Zgromadziła nas tu okoliczność niezwykle emocjonująca. Panowie jesteście dojrzałymi oficerami. Podjęliście decyzję, że czas się wypełnił. Włożyliście mnóstwo trudu i wysiłku w swoją pracę. Jestem przekonany, że odczuwacie satysfakcję ponieważ doskonale wypełniliście swoje zadanie – podkreślał generał Krawczyk.

Słowa podziękowania za poświęcenie i ogromne zaangażowanie w powierzone zadania złożyli również Dziekan Wydziału Lotnictwa ppłk dr inż. Robert Czapla oraz Zastępca Dowódcy Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego płk pil. Grzegorz Weltrowski.

Zwieńczeniem uroczystego pożegnania była wspólna fotografia, życzenia od zgromadzonych gości oraz złożone wpisy do księgi pamiątkowej Szkoły Orląt.