Ruszyła rekrutacja na studia cywilne II stopnia!

I tura rekrutacji na studia cywilne II stopnia na semestr letni:

  • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzenie wyników matury oraz ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – w terminie do 23 lutego 2020 r.;
  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do 24 lutego 2020 r.;
  • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – w okresie od 25 do 27 lutego 2020 r. do godziny 15:00;
  • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nie przyjętych na studia - do 28 lutego 2020 r.