26 lutego br. Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk oraz Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Tomasz Szymajda podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy w obszarze zwiększania absorpcji innowacji oraz usług badawczo-rozwojowych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz projektów rozwojowych.

Lotnicza Akademia Wojskowa oraz Puławski Park Naukowo-Technologiczny łączą swój potencjał zarówno w postaci ogromnego doświadczenia, jak i wiedzy. Ma to wpływ nie tylko  na rozwój, ale również na upowszechnianie oraz promowanie wiedzy naukowo-technicznej. Szkoła Orląt jako wiodąca uczelnia lotnicza w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej posiada odpowiednie kompetencje związane z rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz doskonałe rozeznanie potrzeb technologicznych przedsiębiorstw ważnych dla realizacji zadań powierzonych Puławskiemu Parkowi Naukowo–Technologicznemu Sp. z o.o.