Informacja dla słuchaczy kursów

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 524) realizacja zajęć dydaktycznych na kursach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy Zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej została wstrzymana, tj. w terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

 

Zajęcia ze słuchaczami kursów językowych, prowadzonych wg STANAG 6001 (j. angielski poziomy - 1, 2 i 3. oraz j. rosyjski poziom - 1), odbywać się będą w systemie e-learningu.