26 marca br. odbyło się pierwsze w historii Lotniczej Akademii Wojskowej wirtualne posiedzenie Senatu, któremu przewodniczył Rektor-Komendant LAW, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Uczelnia wykorzystuje najnowsze technologie nie tylko do kontaktu ze studentami, również władze Akademii dostosowały się do nowych warunków funkcjonowania.  Wirtualne spotkania, odprawy online, a od 26 marca także obrady Senatu - to nowa rzeczywistość zarządzania Lotniczą Akademią Wojskową.

Na posiedzeniu omówiono najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem LAW oraz  przyjęto uchwały w zakresie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunkach: Nawigacja i Logistyka dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

010