30 kwietnia br. Rektor–Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk oraz przedstawiciele kadry pożegnali plut. Ireneusza Jońskiego, który zakończył zawodową służbę wojskową.

Rektor–Komendant podziękował za służbę na rzecz Lotniczej Akademii Wojskowej oraz podkreślał osiągnięcia i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.

Słowa podziękowania złożył również Dowódca Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego płk pil. Grzegorz Weltrowski.

Końcowym akcentem uroczystości był wpis do Księgi Pamiątkowej Lotniczej Akademii Wojskowej.