Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wraz z podchorążymi Szkoły Orląt wziął udział w uroczystościach w Dęblinie z okazji 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie.  Złożono również wieńce i zapalono znicze w regionalnych miejscach Pamięci Narodowej.

3 Maja obchodzimy jedną z najważniejszych rocznic narodowych. Ten dzień to symbol ogromnego zaangażowania i oddania Ojczyźnie! Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypomina nam jak ważne dla kolejnych pokoleń są dokonania naszych przodków, ich patriotyzm oraz bohaterstwo. Wywieszenie flagi to wspaniały manifest tożsamości narodowej, a zarazem oddanie czci i szacunku ojczystej fladze  – podkreśla Rektor-Komendant LAW, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.


W tym roku mija kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dwieście dwadzieścia dziewięć lat temu, w 1791 r., przedstawiciele tzw. stronnictwa patriotycznego: Ignacy Potocki, Adam Stanisław Krasiński, Stanisław Małachowski, na czele z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, doprowadzili do gruntownej przebudowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przygotowano nowoczesną ustawę rządową regulującą ustrój prawny ówczesnej Polski. Twórcy Konstytucji, opierając się na najlepszych wzorcach oświeceniowych, przede wszystkim na pracach Monteskiusza, wprowadzili nowatorskie rozwiązania polityczne. Dokonali tym samym jednego z najważniejszych przełomów dziejowych w historii własnego kraju.

Zlikwidowano mechanizmy ograniczające rozwój i samodzielność Rzeczypospolitej. Wprowadzono monarchię dziedziczną poważnie modyfikując wadliwą demokrację szlachecką. Zniesiono fatalne w skutkach liberum veto. Szlachtę nieposiadającą ziemi (tzw. gołota), tak podatną na przekupstwa ze strony mocarstw ościennych, pozbawiono wpływu na sprawy państwa. Mieszczan wreszcie zrównano, przynajmniej częściowo, w prawach osobistych z narodem szlacheckim. Ponadto, choć dokładnie tego nie sprecyzowano, chłopów objęto opieką prawną, próbując ograniczyć nadużycia związane z pańszczyzną.

Przyjęcie Konstytucji sprowokowało wrogość Rosji. Caryca Katarzyna II, korzystając z poparciach części polskich magnatów (Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski), doprowadziła do wojny z Polską i drugiego (1793), następnie trzeciego (1795), rozbioru. W XIX wieku pamięć o 3 Maja stanowiła jeden z fundamentów utrzymania tożsamości narodowej Polaków. Dlatego tuż po odzyskaniu niepodległości, uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r., rocznica tamtych wydarzeń została uznana za święto państwowe. Po drugiej wojnie światowej, komuniści oficjalnie znieśli ten zapis w 1951 r. i dopiero od 1990 r. ponownie dzień ten jest uroczyście świętowany.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.).

 

011

Prezentacja o Konstytucji 3 Maja