Podchorążowie II roku Lotniczej Akademii Wojskowej na przełomie czerwca i lipca odbyli coroczne praktyczne szkolenie poligonowe. Następną grupą, która zmierzy się z wyzwaniem, są studenci wojskowi I roku.

Istotą zajęć praktycznych jest realizacja różnorodnych zadań taktycznych przez wszystkie plutony 4. kompanii podchorążych. Jednym z głównych celów było wyrównanie poziomu wyszkolenia i zgranie poszczególnych plutonów. Ten prawie dwutygodniowy trening pozwolił na sprawdzenie umiejętności stosowania procedur medycznych, maskowania, przenikania, przeszukiwania terenu, a finalny element szkolenia stanowiło bytowanie w terenie przygodnym. Każdy z podchorążych udowodnił, że posiada odpowiednie przygotowanie fizyczne i motoryczne, a przy tym cechuje się wytrwałością w pokonywaniu wszelkich trudności. Pomimo że warunki pogodowe były zmienne, podchorążowie działali nieprzerwanie przez wiele godzin i mogli doskonalić współpracę zespołową - podkreśla Dowódca 4. Kompanii kpt. Marcin Sztobryn.

Podczas zajęć adepci sztuki latania, przyszli nawigatorzy, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz logistycy zdobywali  praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu taktyki ogólnej – działań żołnierza na polu walki (zarówno w dzień, jak i w nocy) oraz powszechnej obrony przeciwlotniczej. Ponadto w ramach realizowanych zajęć z SERE (survival, evasion, resistance, escape – czyli: przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka) podchorążowie pozyskali wiedzę obejmującą tematykę  psychologii przetrwania w nieprzyjaznym środowisku (budowania schronień, pozyskiwania pożywienia, uzdatniania wody pitnej) i radzenia sobie z własnymi słabościami zarówno w dzień, jak i  w czasie działań nocnych. Przeprowadzono również szkolenie strzeleckie realizowane w ramach przedmiotu teorii i praktyki strzelań. Zajęcia te doskonalą umiejętności i podtrzymują kondycję strzelecką. Studenci wojskowi realizowali zadania w zakresie posługiwania się uzbrojeniem w różnych warunkach, wyrabiania właściwych nawyków i doskonalenia umiejętności indywidualnych i zespołowych w skutecznym prowadzeniu ognia z etatowego uzbrojenia.

Zajęcia odbywały się na obiektach dydaktycznych Lotniczej Akademii Wojskowej, przykoszarowym placu ćwiczeń taktycznych w Zajezierzu oraz strzelnicy garnizonowej w Dęblinie.

Powyższe szkolenie prowadzone było przez kadrę Batalionu Szkolnego Lotniczej Akademii Wojskowej, wykładowców Katedry Taktyki i Uzbrojenia oraz instruktorów GROM-u.

 fot. podchorążowie 4. kompanii, pchor. szer. Martyna Walińska