REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE

na rok akad. 2020/2021 (na semestr zimowy)

 

Przyjmowanie dokumentów  przez Komisję Rekrutacyjną: 

- 24.08.2020 r. – godz. 10-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

- 25.08.2020 r. – godz. 10-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

- 26.08.2020 r. – godz. 10-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

- 27.08.2020 r. – godz. 10-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

- 28.08.2020 r. – godz. 10-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

- 31.08.2020 r. – godz. 10-12, budynek BIBLIOTEKI, sala nr 105;

Dopuszcza się przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia drogą pocztową, przy czym dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej do dnia 31.08.2020 r. na adres:

Komisja Rekrutacyjna

tel. 261 517 435

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35 

08-521 Dęblin 

Mapa uczelnipdf