11 sierpnia br. W Rektoracie Lotniczej Akademii Wojskowej odbyło się pożegnanie oficera kończącego służbę w akademii.

W imieniu Rektora–Komendanta, kadry oraz podchorążych odchodzącego pożegnał Prorektor ds. Wojskowych płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski.

Płk Wróblewski podkreśli profesjonalizm i zaangażowanie oficera w wykonywanie obowiązków służbowych oraz podziękował za codzienną służbę i pracę na rzecz uczelni. Życzył również wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Tekst: mjr Marek Kwiatek

Zdjęcia: Marta Serafin