Lotnicza Akademia Wojskowa przedłuża termin przyjmowania wniosków o przyjęcie na Uczelnię w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 2020/2021. Wnioski na studia wojskowe przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2020 r. Chętni mogą składać wnioski poprzez system elektronicznej rekrutacji IRK.

23 kwietnia br. Rektor–Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk w imieniu własnym, kadry batalionu oraz podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej  pożegnał kpt. Piotra Nowaczyka.

Lotnicza Akademia Wojskowa w czasie panującej pandemii wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i wszystkich czytelników. Jako pierwsza uczelnia wojskowa w Polsce udostępniła swoje publikacje online w takim formacie!

Pandemia Covid-19 w diametralny sposób wpłynęła na system nauczania w Lotniczej Akademii Wojskowej. Kształcenie zostało przeniesione z sal wykładowych na platformę online. Jednak mimo bardzo trudnej sytuacji i wyjątkowych warunków nauczania program realizowany jest w ponad 90%. 

14 kwietnia 1927 r. Oficerska Szkoła Lotnictwa została przeniesiona z Grudziądza do Dęblina. "Szkoła Orląt" to najbardziej prestiżowa  i legendarna szkoła wojskowa w Polsce.