10 maja br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych gościliśmy dr hab. inż. Jerzego Surmę z Akademii Sztuki Wojennej, profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W dniu 25.04.2017 r. odbyło się posiedzenie zwyczajne Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Podjęte podczas obrad uchwały, zostały umieszczone na stronie WSOSP w zakładce Senat.

Sekretarz Senatu

dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK

W 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu rozpoczęło się szkolenie praktyczne podchorążych IV roku Wydziału Lotnictwa Szkoły Orląt, które potrwa do 31 października br.

Projekt Katedra Ad Hoc jest inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej podjętą w roku 2016.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych oraz wsparcie kadry naukowej tych uczelni w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie.

Adresatami projektu są studenci, słuchacze, doktoranci i nauczyciele akademiccy uczelni wojskowych.