Nie ma lepszego miejsca do dyskusji o roli i znaczeniu Sił Powietrznych we współczesnych konfliktach zbrojnych niż Dęblin – powiedział Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk otwierając w "Szkole Orląt" międzynarodową konferencję naukową pt.: "Między niebem a ziemią. Współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI wieku".

Dzień Otwartych Drzwi i aktywna obecność podchorążych na stoiskach promocyjnych podczas licznych imprez kulturalnych i targowo-wystawienniczych w Polsce to najlepsza prezentacja osiągnięć "Szkoły Orląt" jako otwartej, aktywnej i liczącej się placówki eksperckiej w rankingach szkół wyższych w kraju i za granicą.

20 lutego podchorążowie III i IV roku WSOSP, na zaproszenie Inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Cezarego Wiśniewskiego, uczestniczyli na warszawskim Okęciu w prezentacji samolotu wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry.

UCHWAŁA Nr 9/2017

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Wyjątkowa oferta edukacyjna a także promocja zasobów ludzkich i technicznych to propozycje jakie "Szkoła Orląt" skierowała do gimnazjalistów, maturzystów i ich nauczycieli podczas trwających od 7 lutego br. w Rzeszowie Podkarpackich Targów Edukacyjnych EduSalon.