fbpx

Przedstawiciele sądownictwa w LAW

Emilia Cuch

29 maja br. uczestnicy szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej i pracowników sądów apelacji lubelskiej, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych apelacji lubelskiej odwiedzili Lotniczą Akademię Wojskową.

Zaawansowane szkolenia Instruktorów ACSL we Francji

Emilia Cuch

Instruktorzy Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL) LAW wzięli udział w zaawansowanym szkoleniu lotniczym dla pilotów wykonujących loty na śmigłowcu G2 Cabri, które odbyło się we Francji. Najważniejszym celem wyjazdu było przygotowanie kadry instruktorskiej do wykonywania lądowań autorotacyjnych na powierzchniach innych niż betonowa i asfaltowa.

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów na żołnierzy zawodowych realizowana w trybie przeniesienia ze studiów cywilnych

Emilia Cuch

Nabór uzupełniający będzie prowadzony na II rok studiów wojskowych na kierunek nawigacja – jedno miejsce. Wnioski o przyjęcie na studia wojskowe w naborze uzupełniającym mogą składać studenci studiów I stopnia studiujący w Lotniczej Akademii Wojskowej, którzy do dnia egzaminów zaliczą pierwszy i drugi semestr lub studiujący na wyższych semestrach na kierunku nawigacja.