Projekt Katedra Ad Hoc jest inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej podjętą w roku 2016.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych oraz wsparcie kadry naukowej tych uczelni w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie.

Adresatami projektu są studenci, słuchacze, doktoranci i nauczyciele akademiccy uczelni wojskowych.

 

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności kraju, podczas uroczystości na Placu Marszałka J. Piłsudskiego wręczył akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz medale resortowe i odznaczenia.

3 Maja - jedna z najważniejszych rocznic narodowych, która przypomina nam, jak ważne dla kolejnych pokoleń są dokonania naszych przodków, nasza kultura oraz patriotyzm i bohaterstwo ludzi walczących o niepodległość Ojczyzny na przestrzeni dziejów. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to doskonały czas na zamanifestowanie swojej polskości oraz oddanie czci i szacunku fladze ojczystej – powiedział dowódca garnizonu Dęblin płk pil. Wojciech Pikuła podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk na zaproszenie Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, wygłosił otwarty wykład okolicznościowy pt. "Wyższa Szkoła Oficerska - Szkoła Orląt". Wizyta Rektora-Komendanta w Lublinie została zorganizowana w ramach cyklu wykładów otwartych KUL "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa".