Znaleźliśmy się Wszyscy w bardzo nietypowej sytuacji, pełnej niepewności i trudności związanych z przebiegiem matury oraz procesem rekrutacji na studia. Zdajemy sobie sprawę, że dla Was są to niezwykle doniosłe i ważne wydarzenia w życiu, które otwierają drogę do realizacji marzeń. My zapraszamy Was do Szkoły Orląt, o której mówi się, że jest to właśnie szkoła marzeń. Studia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie to wspaniała przygoda intelektualna umożliwiająca rozwój wiedzy, umiejętności i talentów, które możecie realizować poprzez liczne koła naukowe, sport, czy też działalność samorządową.

Marzenie o lataniu można spełniać w „Szkole Orląt” już od 95 lat! W 2020 r. Lotnicza Akademia Wojskowa obchodzi swój jubileusz. To właśnie stąd wywodzą się Asy Polskiego Lotnictwa.

11 maja br. Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wręczył wyróżnienie oraz rozkaz o mianowaniu na kolejny stopień wojskowy dwóm oficerom.

Na lądowisku w Nowym Mieście nad Pilicą 5 maja br. rozpoczęło się szkolenie lotnicze podchorążych prowadzone przez Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego.

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk wraz z podchorążymi Szkoły Orląt wziął udział w uroczystościach w Dęblinie z okazji 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.