Przypominamy o uiszczeniu opłaty za indeks i legitymację (21 zł), tylko po uiszczeniu opłaty nowoprzyjęta osba będzie mogła odebrać dokumenty (indeks oraz legitymację).

Listy osób będą aktualizowane w miarę dopełniania formalności przez kandydatów tj. uzupełnienia brakujących dokumentów oraz uiszczenia opłaty za indeks i legitymację.

Podział na grupy: