Delegacja WSOSP na X Targach Edukacji i Pracy w Tarnobrzegu
W dniu 26.04.2016 roku w hali MOSiR w Tarnobrzegu odbyły się X Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami byli: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Gmina Tarnobrzeg, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., CKP w Tarnobrzegu i OHP w Tarnobrzegu. Na targach swoją ciekawą ofertę edukacyjną zaprezentowała również Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Stoisko promocyjne naszej „Szkoły Orląt” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających, organizatorów i innych wystawców oraz lokalnych mediów.

W dniach 04 oraz 05 kwietnia 2017 roku kadra Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wraz z członkami Logistycznego Koła Naukowego Studentów i studentami kierunków Logistyka oraz Bezpieczeństwo Narodowe uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie pt. „Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania” zorganizowanej wysiłkiem ZTW S.A. oraz WSOSP w Dęblinie. Bieżące wydarzenie o 10-cio letniej już tradycji obejmowało nie tylko tematykę związaną ściśle z portami lotniczymi ich infrastrukturą czy wyposażeniem, ale także bieżącą sytuacją i perspektywami polskiego lotnictwa i przemysłu lotniczego tak cywilnego jaki wojskowego.

6 kwietnia 2017 r. w auli budynku 135  ul. Kaliskiego 2 a odbyła się z udziałem przedstawicieli wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki: dr hab. Adama Radomyskiego, dr hab. Justyną Lipińską i prof. dr hab. Januszem Płaczkiem zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”.

Dydaktyka połączona z praktycznym doznaniem to droga jaką należy podążać by przybliżyć studentom miejsca w historii mało znane bądź nieznane. Pod hasłem "Apel u Marszałka" w dniach 24 -26 marca odbyła się podróż historyczno wojskowa śladami akcji V z 1944 r. i 5 Pułku Lotniczego w Lidzie Wilnie z okresu II Rzeczpospolitej, której uczestnikami byli podchorązowie IV rocznika Szkoły Orląt zainicjowana przez dziekana Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr. hab. Adama Radomyskiego prof. WSOSP.

O polskich skrzydłach w ciekawy sposób czyli kolejny wykład z historii lotnictwa. W środę, 15 marca 2017, w ramach wykładów otwartych realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, kadra i studenci WSOSP mogli wysłuchać dr hab. Edwarda Malaka prof. PAN, który przedstawił I część wykładu pt. Technika, administrowanie i myśl lotnicza w międzywojennej Polsce 1918-1930.