Grupa podchorążych WSOSP w osobach: szer. pchor. Michał Buszta, szer. pchor. Paweł Kaczmarski, st. szer. pchor. Maksymilian Motyczyński, szer. pchor. Karol Nawrocki, kpr. pchor. Anna Paszkowska, szer. pchor. Maciej Rękas i szer. pchor. Marcin Telego, wzięła udział 2 marca 2017 roku w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych oraz ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”. Opiekunem grupy był dr Marcin Paluch z Zakładu Historii i Wychowania Patriotycznego WBNiL.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
zaprasza do udziału w Seminarium Naukowym nt: PROCES DOBORU KANDYDATÓW NA OFICERÓW W STUDIUM OFICERSKIM WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH.

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych ogłosił Konkurs mający na celu wyłonienie i wyróżnienia najlepszych absolwentów Wydziału poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia.

W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci, którzy ukończą studia w roku akademickim 2016/2017.

W dniu 14 lutego 2017 roku delegacja z WBNiL wizytowała Liceum Mundurowe w Łodzi, z którym od 2014 roku aktywnie i efektywnie współpracuje. W trackie przeprowadzonych rozmów z dyrekcją tej placówki oświatowej nakreślono priorytetowe obszary współpracy obu podmiotów na kolejny rok. Ważną częścią dyskusji była kwestia kształcenia w klasach wojskowych.

W dniu 13 lutym 2017 roku delegacja pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, w składzie: dr hab. Adam Radomyski, dr Czesław Wojdat i ppłk mgr Dariusz Górczyński odbyła wizytę roboczą w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi.