Czy można historie lotnictwa lepiej prezentować poza Dęblinem? Zdecydowanie nie. Tradycja Szkoły Orląt oraz legenda dęblińskiego ośrodka lotniczego to atuty których nie posiada żadne inne miejsce na mapie Rzeczpospolitej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między niebem a ziemią".

Uchwała nr 1/2017 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału.

Czy można w niestandardowy sposób prezentować zagadnienia historyczne?
Naturalnie że tak.

19 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyło się II Forum Bezpieczeństwa Morskiego, na którym przedstawiano i omawiano założenia Koncepcji Strategicznej Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, w tym: postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Wśród uczestników tegorocznego Forum była przedstawicielka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP prodziekan ds. naukowych dr hab. Justyna Lipińska.

KONKURS NA PRACE BADAWCZE W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

Ogłaszam w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Ligistyki konkurs na projekt zadania badawczego z dotacji podmiotowej z 2017 roku na utrzymanie potencjału badawczego. Projekt powinien być zgodny z obowiązującym „Regulaminem wnioskowania, podziału, wykorzystania i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej w WSOSP” oraz szczególnie zakładać: