Inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w dniu 3 października dokonał dziekan Wydziału dr hab. Adam Radomyski wraz z Prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich ppłk. dr. inż. Krzysztofem Ogonowskim oraz Prodziekanem ds. naukowych dr. hab. Justyną Lipińską.

Przypominamy o uiszczeniu opłaty za indeks i legitymację (21 zł), tylko po uiszczeniu opłaty nowoprzyjęta osba będzie mogła odebrać dokumenty (indeks oraz legitymację).

Listy osób będą aktualizowane w miarę dopełniania formalności przez kandydatów tj. uzupełnienia brakujących dokumentów oraz uiszczenia opłaty za indeks i legitymację.

Plany zajęć dla I rocznika studiów niestacjonarnych dostepne są w poniższym linku.