Plany zajęć dla I rocznika studiów dostepne są w poniższych linkach.

Przypominamy, że plany zajęć dla starszych roczników dostępne są po zalogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie.

docxPodział I rocznika na grupy - kierunek Logistyka, studia I stopnia

docxPodział I rocznika na grupy - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia

docxPodział I rocznika na grupy - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia

Pragniemy poinformować, że Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki objął opiekę naukową na innowacyjnym w skali kraju eksperymentem pedagogicznym o nazwie „Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych o profilu mundurowym”. Eksperyment ten będzie prowadzony od 1 września 2017 r do 31 sierpnia 2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.

logistyka 2017Już po raz trzeci Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki zorganizował konferencję naukową pt.: „Logistyka Lotnictwa 2017. Teoria i praktyka.”

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.