02 banerW dniu 30 czerwca 2017 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki odbyło się uroczyste Absolutorium. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość odbyła się w Klubie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sali widowiskowej i zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości.

Pragniemy poinformować, że w 2017 roku Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki otrzymały certyfikat potwierdzający ich przynależność do ścisłego grona najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Potwierdziły to wyniki II edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością”, do którego są zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikat „Studia z Przyszłością” jest przyznawany kierunkom realizowanym według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku pracy. Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalności: Ochrona osób i mienia, po przejściu w Naszej Uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych na urządzeniu treningowym „Śnieżnik-1” przystąpili do praktycznego kursu strzeleckiego, którego program szkolenia oparty jest o materiał obowiązujący na kursach umożliwiających uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

Dnia 18 maja 2017 roku studentki WBNiL ze specjalności Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym w ramach programowych zajęć wraz z prowadzącymi: dr Małgorzatą Żmigrodzką i mgr inż. Katarzyną Kostur Balcerzak uczestniczyły w treningu z procedur ewakuacyjnych stosowanych podczas wodowania samolotu. Zajęcia zostały przeprowadzone na basenie w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na profesjonalnym sprzęcie. Do zajęć w wodzie studentki były sukcesywnie przygotowywane podczas wykładów i ćwiczeń realizowanych zgodnie z programem kształcenia WBNiL. Trening obejmował różne scenariusze, które mogą się wydarzyć na wodzie i miał na celu ułatwić zrozumienie procesów jakie zachodzą w czasie lądowania i zderzenia się samolotu z woda.

W dniu 18 maja br. grupa szeregowych podchorążych, członków Koła Naukowego Historii Lotnictwa WSOSP, w osobach: Michał Buszta, Paweł Kurek, Justyna Lubecka, Karol Nawrocki, Kamil Róg i Joanna Staszewska udała się do Szymbarku. Opiekunem tego wyjazdu naukowego był dr Marcin Paluch. W tej to malowniczej miejscowości Beskidu Niskiego po raz trzeci odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Na skrzydłach Wielkiej Wojny 1916-1917. Z historii lotnictwa nad „zapomnianymi” frontami, czyli od Frontu Wschodniego po Alpy, Siedmiogród i Macedonię”.