18.05.2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP reprezentowali: Dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, prof. nadzw WSOSP oraz prodziekan ds. naukowych dr hab. Justyna Lipińska, prof. nadzw WSOSP. Wydarzenie otworzył prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik – Prorektor ds. Nauki WSB.

W dniach 10-11 maja 2017 r., w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się „II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych”, w której uczestniczyła 9-osobowa reprezentacja z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Po przybyciu i uroczystym otwarciu konferencji przez Dziekana Wydziału Logistyki WAT płk dr hab. Szymona Mitkowa głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ppłk dr inż. Jarosław Zelkowski oraz przedstawiciele firm reprezentujących branżę TSL. Po części wstępnej rozpoczęły się warsztaty, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowali przedstawiciele zaproszonych firm. W trakcie warsztatów studenci mieli do rozwiązania zadania praktyczne z zakresu planowania i realizacji procesów logistycznych.  Była to znakomita forma weryfikacji wiedzy akademickiej i możliwość jej zastosowania w warunkach działalności przedsiębiorstwa.

W dniu 10 maja br. w WSOSP gościliśmy dr hab. inż. Jerzego Surmę z Akademii Sztuki Wojennej i profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przybyłym do Auli gen. Kowalskiego podchorążym, studentom cywilnym i kadrze dydaktycznej Naszej Uczelni profesor J. Surma wygłosił bardzo intersujący wykład otwarty na temat: „Big Data a bezpieczeństwo narodowe”.

W dniu 08 maja 2017 roku w Klubie Uczelnianym WSOSP odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Obrony Powietrznej i Wykorzystania Kosmosu. Niniejsza komórka znajduje się w strukturze Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Przedmiotem rozważań seminaryjnych był „Proces doboru kandydatów na oficerów w Studium Oficerskim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”. Celem niniejszego seminarium była wymiana poglądów między specjalistami w zakresie możliwości poprawy dotychczas funkcjonujących kryteriów doboru kandydatów na oficerów w Studium Oficerskim. W gronie prelegentów znaleźli się między innymi: Prorektor ds. wojskowych płk pil. Paweł Marcinkowski, Dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, prof. dr hab. Janusz Płaczek, gen. bryg. rez. pil. Ryszard Hać, dr hab. Janusz Ślusarski, mjr dr inż. Robert Czerski, dr n. praw. Mirosław Tokarski, mjr mgr inż. Rafał Prokop, mgr Sylwia Filipczuk-Rosińska.

10 maja br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych gościliśmy dr hab. inż. Jerzego Surmę z Akademii Sztuki Wojennej, profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.