fbpx

Konkurs na przeprowadzenie kursu dokształcającego - studia dualne

Dariusz Górczyński

 

 

W ramach realizacji projektu studia dualne pt.
„Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Lotnicza Akademia Wojskowa
zaprasza
nauczycieli akademickich LAW
do składania ofert
dotyczących przeprowadzenia kursu dokształcającego z matematyki i fizyki.

Zaproszenie na Konferencję SECURITECH & DEFENSE 2019

Dariusz Górczyński

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej
SECURITECH & DEFENSE 2019 "Nowoczesne technologie militarne i cywilne".


Konferencja odbędzie się w terminie 18–19 września 2019 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, a jej organizatorami są spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informacji oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW jako Patron Naukowy. Motywem przewodnim zorganizowania Konferencji jest spotkanie profesjonalistów z zakresu obrony i ochrony obiektów wojskowych z przedstawicielami firm z branży nowych technologii obronnych i ochronnych.

Uroczyste, a zarazem ostatnie absolutorium w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Adam BIERZYŃSKI

Tegoroczne uroczyste Absolutorium kończące rok akademicki 2018-2019, jak i w latach poprzednich, rozpoczęło w takt „Marszu Lotników” wejściem na wydziałową aulę Dziekana i Rady Wydziału. Uroczystość poprowadził Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI.

Absolutorium 2019

Dariusz Górczyński

absolutorium2019Dziekan 
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 

zaprasza

wszystkich absolwentów, pracowników Wydziału BNiL oraz całej Uczelni

na uroczyste zakończenie roku akademickiego, 
które odbędzie się 05.07.2019 r. o godzinie 11:00 w auli F3 Wydziału Bezpieczestwa Narodowego i Logistyki.

System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019

Andrzej Sarna

W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 18 czerwca br., odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, w której uczestniczyło blisko 130 uczestników reprezentujących najważniejsze instytucje związane z funkcjonowaniem i rozwojem logistyki w SZ RP, w tym przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej z Dziekanem Wydziału dr. hab. Adamem Radomyskim.

W pracach nad raportem brali udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Głównymcelemopracowanegodokumentu było dokonanie oceny stanu obecnego oraz określenie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który powitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrał zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Krzysztof Król.

aszwoj4

W swoim wystąpieniu podkreślił wagę przygotowanego dokumentu ze względu na aktualne potrzeby Sił Zbrojnych i konieczność zapewnienia ciągłości prowadzenia działań, dostrzeganą zarówno z perspektywy Sztabu Generalnego, jak i NATO. Podziękował także wszystkim uczelniom za podjęcie trudu opracowania pierwszego takiego raportu, który ukazał, w jaki sposób aktualnie funkcjonuje system logistyczny SZ RP. Do podziękowań dołączył także szef Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk dr inż. Robert Woźniak, zwracając uwagę na istotę integracji środowiska naukowego uczelni wojskowych, która stanowi fundament dla dalszego rozwoju systemu logistycznego.

aszwoj 1

Rozpoczynając pierwszy panel konferencyjny, dziekan Jałowiec podkreślił ogromny wkład wszystkich wojskowych uczelni wyższych. Prace powołanego zespołu, który tworzyli specjaliści ds. logistyki – naukowcy i oficerowie Wojska Polskiego – trwały nieprzerwanie od 2017 r., obejmując m.in. spotkania robocze i seminaria naukowe. ‒ Podsumowując prace nad raportem, należy podkreślić, że w tworzenie tego dokumentu zaangażowanych było około 100 osób, które na różnym etapie i w różnym zakresie przyczyniły się do tego, że raport powstał (…). Liczymy na Państwa krytyczne uwagi, ponieważ jest to materiał do dalszej pracy i otwartej dyskusji. Ponadto nic tak nie łączy, jak wspólna praca, dlatego jestem przekonany, że to, co udało nam się dziś osiągnąć, będzie procentowało w przyszłości – dodał.

aszwoj 3

Następnie przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach przygotowywanego raportu, które dotyczyły poszczególnych podsystemów i obszarów systemu logistycznego SZ RP. Wystąpienia dotyczyły m.in.: istoty i wymiaru systemu logistycznego, podsystemu materiałowego, technicznego, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury wojskowej, medycznego, a także obszaru wsparcia państwa-gospodarza, logistyki kontraktowej i rozwoju kadr korpusu osobowego logistyki.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów na temat kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

aszwoj 2

***
W skład Komitetu Honorowego Krajowej Konferencji Naukowej weszli:

  • gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (ASzWoj),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (WAT),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (AWL),
  • kontradm.. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (AMW),
  • gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk (LAW).
  • płk dr inż. Robert Woźniak (SG WP).

Patronat medialny nad Krajową Konferencją Naukową „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” sprawowali:  Defence24 i Polska-Zbrojna.