fbpx

Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 

zaprasza

wszystkich absolwentów, pracowników Wydziału BNiL oraz całej Uczelni

na uroczyste zakończenie roku akademickiego,
które odbędzie się 06.07.2018 r. o godzinie 11:00 w sali Klubu Uczelnianego.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI
1. wystąpienie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
2. Wyróżnienie absolwentów za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2017/2018.
3. Wyróżnienie absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ze studiów.
4. Wyróżnienie absolwentów za aktywność organizacyjną i naukową.
5. Promowanie absolwentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wystąpienie absolwenta Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
8. Zakończenie uroczystości oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia z absolwentami.

Informacja dla absolwentów
Pobieranie tog i biretów (dot. tylko zamawiających) od godziny 10:00 w Klubie Uczelnianym (przy szatni).absolutorium