fbpx

Relacja „Logistyka Lotnictwa 2018. Teoria i praktyka"

Dariusz Górczyński

Już po raz czwarty Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki zorganizował konferencję naukową pt.: „Logistyka Lotnictwa 2018. Teoria i praktyka". Konferencja  odbyła się 28-29 czerwca 2018 r.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego. Wśród tematów konferencyjnych obecne były różnorodne (często wielowątkowe) aspekty teorii problemów logistyki, możliwości i przykłady rozwiązań organizacyjnych w lotnictwie wojskowym i cywilnym oraz stan obecny i perspektywy systemów technicznych statków powietrznych i portów lotniczych. Dwudniową konferencję otworzył, w imieniu Rektora – Komendanta WSOSP, płk Mariusz Gałęziowski Szef Pionu Ogólnego WSOSP, witając uczestników konferencji podkreślił znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju lotnictwa oraz wyraził przekonanie, że wygłoszone w trakcie poszczególnych sesji panelowych referaty pomogą również określić zasadnicze problemy logistyki lotnictwa i wytyczyć kierunki działań niezbędnych do ich rozwiązania. Obrady odbywały się w formie paneli problemowych, poświęconych kluczowym kwestiom logistyki lotnictwa. Znaczącym dopełnieniem były prezentacje osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych z dziedziny logistyki lotnictwa. Z szerokim zainteresowaniem spotkało się wystąpienie naszego Gościa Ron MATTHEWS Professor Ph. D. – Chair of Defence Economics, Cranfield University - który przedstawił własne poglądy dotyczące powiązań ekonomii z obronnością. Pierwszego dnia odbył się także dynamiczny pokaz w wykonaniu żołnierzy z Komendy Obsługi Lotniska - Wrocław pt. „Procedury cargo obowiązujące przy załadunkach wojskowych statków powietrznych”.
W podsumowaniu konferencji Dziekan Wydziału Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam RADOMYSKI wyraził zadowolenie z przebiegu obrad i w formie gorących wniosków wskazał kilka zagadnień, które staną się przedmiotem współpracy naukowców i przedsiębiorców.

Tekst: ppłk Dariusz GÓRCZYŃSKI

 

Kategoria: