W dniach 28-30 Sierpinia 2018 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki gościła delegacja z Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy im. Iwana Czerniakowskiego. Wśród delegatów był Szef Wydziału Logistyki Sił Powietrznych, Szef Wydziału Badań oraz Starszy Wykładowca Wydziału Lotnictwa.


Pobyt delegacji związany był z rozpoczęciem współpracy pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych a Instytutem Lotnictwa i Obrony Powietrznej Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy w ramach programu NATO „Science for peace and security”.
Przedstawiciele strony ukraińskiej i powołany zespół badawczy pracowali nad wspólną koncepcją przyszłych badań i poszerzenia współpracy międzynarodowej. Zostali zapoznani z ofertą naukową i dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz bazą dydaktyczną Uczelni. Zwiedzili również Muzeum Sił Powietrznych. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnych założeń badawczych.

Tekst: ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski

{gallery}wbnil/aktualnosci/2018/0830_delegacja_ukraina/gfx{/gallery}