fbpx

VIII Konferencja Naukowa pt.: Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich. - Relacja z wydażenia

Dariusz Górczyński

Relacja z VIII KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” 24-25 września 2018 roku

Już po raz ósmy Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wraz z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zorganizowały konferencję naukową pt.: „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich". Konferencja odbyła się w dniach 24-25 września 2018 r. Wydarzenie odbyło się we współorganizacji z : 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego, Akademią Sztuki Wojennej oraz Instytutem Lotnictwa.

Ze strony „Szkoły Orląt” szczególne zaangażowanie w przygotowanie konferencji wykazali Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam Radomyski oraz przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego, jak również Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu. Wśród pracowników Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego szczególe zaangażowanie wykazali: Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jacek Nowak, mjr mgr inż. Beata Osiak, mgr Małgorzata Bujek oraz mgr inż. Marek Kustra.
Natomiast w Instytucie Logistyki i Organizacji Transportu byli to: ppłk mgr Dariusz Górczyński i por. mgr inż. Anna Michalska.

Cel konferencji stanowiły: wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych służących kształtowaniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.

Obrady odbywały się w formie czterech sesji plenarnych, poświęconych kluczowym kwestiom odnoszącym się do portów lotniczych oraz morskich. Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje plenarne. Dwie początkowe dotyczyły bezpieczeństwa w portach lotniczych i morskich, zaś trzecia obejmowała zagadnienia odnoszące się do czynnika ludzkiego w transporcie. Natomiast czwarta, ostatnia sesja (sesja plenarna terenowa) odbyła się drugiego dnia konferencji. Została poświęcona zapoznaniu uczestników z bazą dydaktyczną WSOSP oraz infrastrukturą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, w tym m.in. z:

  • Ośrodkiem Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego,
  • Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego, Zespołem Urządzeń Symulacji Lotu oraz Zespołem Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego,
  • Ośrodkiem Szkolenia Fizycznego i Kondycyjnego Przygotowania do Lotów,
  • Symulatorem ŚNIEŻNIK 1, znajdującym się w Katedrze Taktyki i Uzbrojenia w Wydziale Lotnictwa,
  • Infrastrukturą, wyposażeniem i zadaniami Strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej, Wojskowego Portu Lotniczego, Centrum Symulatorowego, Bazy Kompanii Obsługi Lotniska.

Wśród tematów konferencyjnych obecne były różnorodne (często wielowątkowe) aspekty bezpieczeństwa i ochrony portów lotniczych oraz morskich. Omawiano rozwiązania techniczne wykorzystywane w ochronie cywilnych jak i wojskowych portów lotniczych, a także morskich, w tym w ratownictwie lotniczym, lotniskowym oraz morskim. Istotną część obrad stanowiło poruszenie tematyki wpływu czynnika ludzkiego na sprawność zarządzania bezpieczeństwem portów lotniczych i morskich.

Dwudniową konferencję otworzył, w imieniu Rektora – Komendanta WSOSP, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam Radomyski. Witając uczestników konferencji podkreślił znaczenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony dla portów lotniczych, morskich oraz szeroko rozumianego transportu lotniczego, a także morskiego. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wyraził przekonanie, że wygłoszone w trakcie poszczególnych sesji plenarnych referaty pomogą również określić zasadnicze problemy, zagrożenia oraz nowe propozycje rozwiązań organizacyjnych, jak i technicznych w aspekcie bezpieczeństwa portów lotniczych oraz morskich.

Ważną część konferencji stanowiło podpisanie dwóch porozumień o współpracy. Jedno zostało zawarte pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistki – dr hab. Adama Radomyskiego, a Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Piotra Kisiela. Drugie natomiast, pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych reprezentowaną również przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistki – dr hab. Adama Radomyskiego, a Panem Michałem Ratajczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Aviation Consulting.

W podsumowaniu konferencji Dziekan Wydziału Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wyraził zadowolenie z przebiegu obrad oraz w formie wniosków wskazał kilka zagadnień, które staną się przedmiotem współpracy naukowców i przedsiębiorców.

Tekst: mgr inż. Marek Kustra
Foto: dr. Marcin Paluch

{}

Kategoria: