fbpx
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /var/www/www.law.mil.pl/images/wbnil/aktualnosci/2018/0925_konferencja_bezpieczenstwo/gfx1.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/wbnil/aktualnosci/2018/0925_konferencja_bezpieczenstwo/gfx1

Relacja z VIII KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” 24-25 września 2018 roku

Już po raz ósmy Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wraz z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zorganizowały konferencję naukową pt.: „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich". Konferencja odbyła się w dniach 24-25 września 2018 r. Wydarzenie odbyło się we współorganizacji z : 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego, Akademią Sztuki Wojennej oraz Instytutem Lotnictwa.

Ze strony „Szkoły Orląt” szczególne zaangażowanie w przygotowanie konferencji wykazali Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam Radomyski oraz przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego, jak również Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu. Wśród pracowników Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego szczególe zaangażowanie wykazali: Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jacek Nowak, mjr mgr inż. Beata Osiak, mgr Małgorzata Bujek oraz mgr inż. Marek Kustra.
Natomiast w Instytucie Logistyki i Organizacji Transportu byli to: ppłk mgr Dariusz Górczyński i por. mgr inż. Anna Michalska.

Cel konferencji stanowiły: wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych służących kształtowaniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.

Obrady odbywały się w formie czterech sesji plenarnych, poświęconych kluczowym kwestiom odnoszącym się do portów lotniczych oraz morskich. Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje plenarne. Dwie początkowe dotyczyły bezpieczeństwa w portach lotniczych i morskich, zaś trzecia obejmowała zagadnienia odnoszące się do czynnika ludzkiego w transporcie. Natomiast czwarta, ostatnia sesja (sesja plenarna terenowa) odbyła się drugiego dnia konferencji. Została poświęcona zapoznaniu uczestników z bazą dydaktyczną WSOSP oraz infrastrukturą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, w tym m.in. z:

  • Ośrodkiem Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego,
  • Akademickim Centrum Szkolenia Lotniczego, Zespołem Urządzeń Symulacji Lotu oraz Zespołem Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego,
  • Ośrodkiem Szkolenia Fizycznego i Kondycyjnego Przygotowania do Lotów,
  • Symulatorem ŚNIEŻNIK 1, znajdującym się w Katedrze Taktyki i Uzbrojenia w Wydziale Lotnictwa,
  • Infrastrukturą, wyposażeniem i zadaniami Strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej, Wojskowego Portu Lotniczego, Centrum Symulatorowego, Bazy Kompanii Obsługi Lotniska.

Wśród tematów konferencyjnych obecne były różnorodne (często wielowątkowe) aspekty bezpieczeństwa i ochrony portów lotniczych oraz morskich. Omawiano rozwiązania techniczne wykorzystywane w ochronie cywilnych jak i wojskowych portów lotniczych, a także morskich, w tym w ratownictwie lotniczym, lotniskowym oraz morskim. Istotną część obrad stanowiło poruszenie tematyki wpływu czynnika ludzkiego na sprawność zarządzania bezpieczeństwem portów lotniczych i morskich.

Dwudniową konferencję otworzył, w imieniu Rektora – Komendanta WSOSP, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam Radomyski. Witając uczestników konferencji podkreślił znaczenie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony dla portów lotniczych, morskich oraz szeroko rozumianego transportu lotniczego, a także morskiego. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wyraził przekonanie, że wygłoszone w trakcie poszczególnych sesji plenarnych referaty pomogą również określić zasadnicze problemy, zagrożenia oraz nowe propozycje rozwiązań organizacyjnych, jak i technicznych w aspekcie bezpieczeństwa portów lotniczych oraz morskich.

Ważną część konferencji stanowiło podpisanie dwóch porozumień o współpracy. Jedno zostało zawarte pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistki – dr hab. Adama Radomyskiego, a Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Piotra Kisiela. Drugie natomiast, pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych reprezentowaną również przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistki – dr hab. Adama Radomyskiego, a Panem Michałem Ratajczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Aviation Consulting.

W podsumowaniu konferencji Dziekan Wydziału Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wyraził zadowolenie z przebiegu obrad oraz w formie wniosków wskazał kilka zagadnień, które staną się przedmiotem współpracy naukowców i przedsiębiorców.

{gallery}wbnil/aktualnosci/2018/0925_konferencja_bezpieczenstwo/gfx1{/gallery}

Tekst: mgr inż. Marek Kustra
Foto: dr. Marcin Paluch

{}