Studenci Naukowego Koła Historii Lotnictwa LAW nie zawiedli w III edycji konkursu i konferencji nt. Żołnierzy Niezłomnych
W dniu 7 marca 2019 r. grupa członków Naukowego Koła Historii Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, w osobach: kpr. pchor. Piotr Leśniak, st. szer. pchor. Paweł Kaczmarski, st. szer. pchor. Karol Nawrocki, szer. pchor. Mikołaj Kaczmarski, szer. pchor. Elwira Zakrzewska i p. Bartosz Szydłowski, po raz trzeci wzięła udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych oraz ogólnopolskiej studenckiej konferencję naukową Żołnierze Wyklęci – Nieznani Bohaterowie.

Te projekty odbyły się w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Opiekunem tego wyjazdu naukowo-edukacyjnego był dr Marcin Paluch. Prócz naszego zespołu, w trudnych zmaganiach turniejowych ścierali się także studenci cywilni i wojskowi Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobrze zaprezentowali się podchorążowie „Szkoły Orląt”. Po piętnastu rundach finałowej rozgrywki, st. szer. pchor. Paweł Kaczmarski zajął III miejsce a st. szer. pchor. Karol Nawrocki - V miejsce. Podobnie jak w roku ubiegłym, podchorążowie oraz studenci cywilni LAW zdominowali konferencję naukową. W dwóch multimedialnych wystąpieniach pt.: „Trudny życiorys kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”” (kpr. pchor. Piotr Leśniak) i „Zwalczanie formacji polskiego podziemia niepodległościowego przez jednostki NKWD-UB-KBW. Wybrane przykłady” (p. Bartosz Szydłowski) zaprezentowali oni zebranym uczestnikom konferencji oraz podchorążym i kadrze oficerskiej AWL, swoją profesjonalną wiedzę na temat historii niepodległościowego podziemia zbrojnego oraz nieprzejednanie go zwalczanych organów bezpieczeństwa PRL.

Tekst: dr Marcin Paluch