W dniach 20-21 marca br. delegacja Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w składzie: dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, zastępca dyrektora Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu ppłk dr inż. Krzysztof Urban oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Logistyką IliOT dr inż. Czesław Wojdat wzięli udział w sympozjum naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

W spotkaniu, zorganizowanym na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Wydziału Logistyki WAT, oraz gospodarze spotkania, przedstawiciele Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.

Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. W trakcie dyskusji omówiono napotkane problemy oraz ustalono kierunki dalszych działań.

Spotkanie było kontynuacją inicjatywy podjętej w listopadzie 2017 r. w Akademii Sztuki Wojennej, której celem oprócz opracowania raportu jest integracja środowisk logistycznych uczelni wojskowych. Kolejne, ostatnie spotkanie naukowe z tego obszaru zaplanowano na 18 czerwca 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w ramach krajowej konferencji naukowej pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia AszWoj.