fbpx

Zajęcia programowe studentów Wydziału w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki

Dariusz Górczyński


W dniu 22.05.2019r. w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka rodzajów wojsk, podchorążowie oraz studenci cywilni kierunku logistyka wojskowa pod przewodnictwem płk. dr. hab. Piotra Malinowskiego i dr. inż. Daniela Michalskiego przebywali w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki. Celem wizyty było zaznajomienie studentów ze strukturą oraz historią zwiedzanych jednostek, wykonywanymi zadaniami oraz wyposażeniem wybranych elementów funkcjonalnych Brygady.

W trakcie pobytu w garnizonie Siedlce studenci uczestniczyli w wykładzie i praktycznym ćwiczeniu oraz pokazie działania pododdziałów OPL i wojsk inżynieryjnych. Następnie po przejeździe do m. Warszawa – Wesoła w trakcie zwiedzania sali tradycji 1. WBPanc wysłuchali wykładu szefa sztabu brygady o strukturze, historii oraz możliwościach bojowych i zadaniach realizowanych przez pododdziały Brygady. Ostatnim etapem tej części wizyty był pokaz sprzętu. Pierwsza jego część obejmowała sprzęt zabezpieczenia technicznego oraz pozostały sprzęt i wyposażenie logistyczne Brygady. Druga część poświęcona była zapoznaniu z podstawowym sprzętem bojowym, czyli czołgami Leopard 2A4 oraz Leopard 2A5.