fbpx

VII International Conference on Military Technologies (ICMT) w Brnie

Dariusz Górczyński

W dniach 30-31 05. br Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr hab. Adam Radomyski i kpt. dr inż. Daniel Michalski wzięli udział w VII International Conference on Military Technologies (ICMT) w Brnie. W trackie dwudniowej konferencji swoje referaty zaprezentowało ponad 100 prelegentów z Czech, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Lotniczą Akademię Wojskową reprezentował kpt. dr Daniel Michalski, który wygłosił referat nt. „Internet rzeczy w obronie powietrznej - koncepcja rozwiązania systemowego". Wystąpienie przedstawiciela LAW spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników panelu, czego wyrazem były liczne pytania skierowane do prelegenta.


Poza wymianą doświadczeń z prowadzonych badań i nawiązaniem licznych kontaktów naukowych bardzo ciekawym przedsięwzięciem, w którym mogli wziąć udział uczestnicy konferencji były Międzynarodowe Targi Obronności i Technik Ochrony IDET. Jest to jeden z największych przeglądów technologii obronnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawcy z około 30 państw zaprezentowali swoje produkty zagranicznym delegacjom wojskowym i ekspertom z całego świata. Integralną częścią każdej edycji targów był zróżnicowany program towarzyszący, w ramach którego eksperci poruszali aktualne tematy
z zakresu technologii obronnych. Równolegle z Targami IDET w brneńskim Centrum Wystawienniczym odbywają się Międzynarodowe Targi Technik Pożarniczych oraz Targi Technik Zabezpieczenia i Usług Ochrony PYROS/ISET pod wspólnym mianem targów zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.
W ramach przygotowanej przez organizatorów ekspozycji można było zapoznać się z najnowszymi propozycjami firm z sektora zbrojeniowego. Szczególnie intersujący była broń i amunicja, czołgi i środki transportu, technologie lotnicze, systemy dowodzenia i łączności, technologie zabezpieczenia i usługi, urządzenia obserwacyjne i znakujące, radaryi systemy radiotechniczne, systemy C4I2, sprzęt logistyczny oraz literatura specjalistyczna.
Wyjazd na przedmiotową konferencję został zrealizowany w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pt. „Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w obronie powietrznej w warunkach modelowego zagrożenia powietrznego wojsk i infrastruktury krytycznej" nr GB/5/2018/209/2018/DA".